22 Mayıs 2014 Perşembe

Kullanıcı Özellikleri ve Metotları

Bir önceki yazımızda yonetim.html şablonu içerisinde şu kod parçasını kullanarak, kullanıcının tam adına ulaşmıştık.
{% if request.user.is_authenticated %}
    <h3>Hoş geldin {{request.user.get_full_name}}</h3>
{% endif %}
Şimdi kullanıcılar ile kullanabileceğimiz diğer özellikleri inceleyelim.
Özellik Açıklama
username Kullanıcı adı. Gereklidir. 30 veya daha az karakterden oluşabilir. Alfanümarik karakterlerden oluşabilir.(harf,rakam,alt çizgi)
first_name Kullanıcının adı. İsteğe bağlıdır. 30 veya daha az karakter içerebilir.
last_name Kullanıcının adı. İsteğe bağlıdır. 30 veya daha az karakter içerebilir.
email Kullanıcının e-posta adresi. İsteğe bağlıdır.
password Kullanıcının şifresi.Gereklidir. Django şifreleyerek saklar. Eğer ekrana yazdırırsanız, ham şifreyi göremezsiniz.
is_staff Boolean bir değerdir. Kullanıcının yönetici olup olmadığını tutar.
is_active Boolean bir değerdir. Kullanıcın aktif olup olmadığını tutar.
is_superuser Boolean bir değerdir. Kullanıcının süper kullanıcı olup olmadığını tutar. Süper kullanıcı tüm izinlere sahip olan kullanıcıdır.
last_login Kullanıcının son giriş yaptığı tarihi tutar.
date_joined Kullanıcının oluşturulduğu tarihi tutar.
Şimdi de metodları inceleyelim.
Metod Açıklama
is_authenticated() Boolean bir değerdir. Kullanıcın onaylanıp onaylanmadığını tutar. Kullanıcın giriş yapabilmesi için onaylanması gerekir.
is_anonymous() is_authenticated() metodunun tersi gibi düşünebiliriz. Boolean bir değerdir. Kullanıcı onaylanmış ise False tutar.
get_full_name () Kullanıcının adını ve soyadını bir arada verir.
set_password (sifre) Kullanıcıya yeni şifre atama işlemi yapar.
check_password(sifre) Boolean bir değer döndürür. Kullanıcın şifresini kontrol etmek için kullanılır.
get_group_permissions () Kullanıcı gruplarını ve o gruba ait izinleri liste olarak döndürür.
get_all_permissions() Grubu aracılığı ile kullanıcının tüm izinlerini döndürür.
has_perm(izin) Parametre olarak aldığı izinin kullanıcıda varlığını kontrol eder. Eğer kullanıcı izine sahipse True döndürür. Kullanıcı etkin değilse False döndürür.
has_perms(izin_listesi) Kullanıcı belirtilen tüm izinlere sahip ise True döndürür. Kullanıcı etkin değilse False döndürür.
get_and_delete_messages() Kullanıcının mesaj kuyruğunda mesajlar varsa bunların listesini döndürür ve siler.
email_user(baslik,icerik) Kullanıcıya mail gönderir.
Kaynakça

0 yorum :

Yorum Gönderme