18 Nisan 2014 Cuma

Merhaba PyQt

       Bir programlama dili öğrenilirken ilk yazılan kod "Merhaba Dünya" çıktısı veren kodlardır. Biz de burada ilk olarak PyQt'de bunu uygulayacağız. Ancak biraz farklılık yapıp "Merhaba Dünya" yerine "Merhaba PyQt" diyelim. Öncelikle kodu yazalım ve kodlar üzerinden anlatmaya devam edelim.

# !/usr/bin/env python
# -*- coding: cp1254 -*-

from PyQt4.QtGui import *

uygulama = QApplication([])
etiket = QLabel('Merhaba PyQt')
etiket.show()
uygulama.exec_()

Bu kodu çalıştırdığınız da şekildeki gibi bir pencere açılacaktır.

Şimdi bu program için yazdığımız kodlarda ne yaptığımıza bakalım. İlk üç satır ile gerçekleştirilen işlemlerin ne anlam ifade ettiğini bu kısma gelmeden önce biliyor olmanız gerekiyor. Bunlara değinmiyoruz.
Bir sonraki satırda bir Qt uygulaması başlattık. Qt uygulamalarının her biri QApplication nesnesinden oluşmaktadır. Parantezler arasında da nesneye gönderilecek argümanlar eklenir. Komut satırından gönderilen parametreler bu şekilde gönderilmektedir. Burada biz herhangi bir parametre kullanmadık.

5. satırda Qt'ye ait etiket isminde bir etiket oluşturduk, bu etikete parametre olarak verdiğimiz 'Merhaba PyQt' ise bu etiketin içeriğini yani içinde gösterilecek olan metni temsil etmektedir.
Etiket, buton gibi kullandığımız parçacıklara Widget denilmektedir.
Bir sonraki satırda ise oluşturduğumuz bu etiketin görünür olmasını sağladık.

Son satırda da uygulamamızın başlamasını istedik. Bu kod sonsuz bir döngüyü ifade etmektedir. Yani kod bu kısımda baştan tekrar çalışmaktadır. Bu sayede fare ve klavye gibi girdi cihazlarının sinyalleri dinlenebilmekte ve uygulamada kullanılabilmektedir.


Burada yazmış olduğumuz program kullanıcı denetimden yoksundur. Bu yüzden normal bir Grafiksel Kullanıcı Arayüzüne sahip sayılmaz. Tek yapılan iş etiket içeriğinin gösterilmesidir. Oysaki Grafiksel Kullanıcı Arayüzüne sahip bir program kullanıcısı tarafından gelecek girdilere tepki verebilir şekilde olmalıdır.


Etiketlere parametre olarak verdiğimiz metinler için boyut, renklendirme gibi özellikler için HTML kodları kullanılabilmektedir. Örneğin bu yazımızın rengini kırmızı yapalım ve boyutunu ise büyütelim. Bunun için etiketi oluşturduğumuz kodu aşağıdaki gibi düzenlememiz yeterli olacaktır.

etiket = QLabel('Merhaba PyQt')

Bu şekilde düzenledikten sonra çalıştırdığınızda ise aşağıdaki gibi bir çıktı oluşacaktır.

1 yorum :