24 Şubat 2014 Pazartesi

Sosyal mühendislik saldırıları için başlangıç noktası kuruma ait e-posta adreslerinin bulunmasıdır. Bunun için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Özellikle bir çok kurum internet sayfalarında kuruma ait e-posta adreslerini yayınlamaktadırlar. El ile kuruma ait e-posta adreslerinin çıkartılması mümkün olmamaktadır. Bu işlem otomatize bir şekilde herhangi bir programlama dili ile gerçekleştirilebilir.


Bu işlemi python ile gerçekleştirmek için aşağıdaki kod kullanılabilir.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-


__VERSION__ = '0.1'
__AUTHOR__ = 'Galkan'
__DATE__ = '30.10.2013'


try:
   import urllib2
   import sys
   import re
   import random
   import argparse
   import time
except ImportError,err:
   import sys 
   sys.stdout.write("%s\n" %err)
   sys.exit(1)class Crawl:

 def __init__(self, url_opt, mail_opt, time = 0):

 self.HEADERS = {
  'User-Agent': 'Mozilla/5.0',
  'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
  'Connection': 'close',
  'DNT': '1'
 }

 self.UAS = [
  'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.97 Safari/537.11',
  'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0',
  'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/536.26.17 (KHTML, like Gecko) Version/6.0.2 Safari/536.26.17',
  'Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; fr-fr; Desire_A8181 Build/FRF91) App3leWebKit/53.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1',
  'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322; PeoplePal 6.2)',
  'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1',
  'Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.10.289 Version/12.01',
  'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1',
  'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 3.5.30729)'
   ]

 self.time = time
 self.url_opt = url_opt
 self.mail_opt = mail_opt

 self.url_reg = re.compile("href\s*=\s*\"([^\"]+)\"")
 if not self.mail_opt == "all":
  self.email_reg = re.compile("[\d\w\-\_\.]+@%s"% (self.mail_opt))
 else:
  self.email_reg = re.compile("[\d\w\-\_\.]+@[\d\w\-\_\.]+")
 self.site_reg = re.compile("(https?|ftp://)|(javascript|mailto)")


 def crawl(self, html):
 
 ret_list = []
 for node in html:
  if re.findall(self.url_reg, node):
  resp = re.findall(self.url_reg, node)
  for elem in resp:
   if not re.match(self.site_reg, elem):
   if not elem in ret_list:
    ret_list.append(elem)

 return ret_list


 def extract_email(self, html):

 email_res = []
 for node in html:
  if re.findall(self.email_reg, node):
  email = re.findall(self.email_reg, node)
  for node in email:
   if node not in email_res:
   email_res.append(node)

 return email_res


 def get_webpage(self, url):
 
 html = None 

 request = urllib2.Request(url)
 self.HEADERS['User-Agent'] = random.choice(self.UAS)
 request.add_header('User-Agent', self.HEADERS)

 response = urllib2.urlopen(request)
        html = response.readlines()

 return html


 def main(self, url):

 hostname = url.split("/")[2]
 html = self.get_webpage(url)

 if not html == None:
  if self.url_opt == "url":
  response_list = self.extract_email(html) 
  for node in response_list:
   print node
  elif self.url_opt == "url-all":
  crawled_url = self.crawl(html)
  for url in crawled_url:
   new_url = ""
   if not re.match("/", url):
   new_url = "http://" + hostname + "/" + url
   else:
   new_url = "http://" + hostname + url

  email_list = []
  for url in crawled_url:
   new_url = ""
   if not re.match("/", url):
   new_url = "http://" + hostname + "/" + url
   else:
   new_url = "http://" + hostname + url

   html = self.get_webpage(new_url)
   response_list = self.extract_email(html)
   
   for node in response_list:
   if node and node not in email_list:
    email_list.append(node)

   if not self.time == 0:
   sleep_time = random.randint(1,int(self.time))
   time.sleep(sleep_time)

  for email_res in email_list:
   print email_res

 else:
  print "Error, Gettig Html Web Page !!!"
  sys.exit(3)


##
### Main ...
##

if __name__ == "__main__":

 parser = argparse.ArgumentParser(description='Email Crawler From Web Sites')
    g = parser.add_mutually_exclusive_group(required=True)

    g.add_argument('--url', dest='url', action='store_const', const='url', help="Only this url")
    g.add_argument('--url-all', dest='url', action='store_const', const='url-all', help="All the urls discovered")
 
 parser.add_argument('options', nargs=1)
 parser.add_argument('--mail', dest='mail', help="Email", required = True)
 parser.add_argument('--time', dest='time', help="Random Sleep Time")
 args = parser.parse_args()

 if not re.match("https?://",args.options[0]):
 print >> sys.stderr , "Url: \"%s\"  must start with http(s) pattern !!!"% (args.options[0])
 sys.exit(2)

 if args.time:
 crawl = Crawl(args.url, args.mail, args.time)
 else:
 crawl = Crawl(args.url, args.mail, 0)
 crawl.main(args.options[0])

# ./mail-crawl.py --url-all http://www.fotomac.com.tr/ --mail fotomac.com
oaslan@fotomac.com
ismail.ozturk@fotomac.com
adnan.aybaba@fotomac.com
aliihsan.saricoban@fotomac.com
spor@fotomac.com
ayhan.akbin@fotomac.com
bulent.can@fotomac.com

0 yorum :

Yorum Gönderme