8 Ocak 2014 Çarşamba

webbrowser Modülü

webbrowser modülü internet sayfalarının sistemdeki varsayılan tarayıcı ile açılmasını sağlar. Eğer isterseniz komut satırı üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.
python -m webbrowser -t "http://www.pythondersleri.com"
Burada ki -t parametresi açılan sayfanı yeni bir tarayıcı sekmesi şeklinde açılmasını sağlar. -n parametresi kullanılarak yeni bir pencerede açılması sağlanabilir.
import webbrowser
open
Web sayfasını açmamızı sağlar. 3 parametre alır.
webbrowser.open(url,new=0,autoraise=True)
url: Açılacak olan web sayfasını belirtir. new: Sayfanın açılma durumunu belirtir. Eğer 0 ise sayfa aynı pencerede açılır. 1 ise sayfa farklı bir pencerede açılır. 2 ise aynı pencerede farklı sekmede açılır. autoraise True ise sayfa ne olursa olsun açılır.
Eğer new ve autoraise parametrelerine değer atanmaz ise varsayılan olarak sırası ile 0 ve True değerlerine sahiptirler.
open_new
webbrowser.open_new("http://www.pythondersleri.com")
Tek parametre olarak açılacak sayfanın adresini alır. Açılacak olan sayfa eğer mümkünse yeni pencere mümkün değilse yeni bir sekmede açılır.
open_new_tab
webbrowser.open_new_tab("http://www.pythondersleri.com")
Sayfayı yeni sekmede açar.
get
Tarayıcı için kontrol nesnesi döndürür. Parametre olarak tarayıcı ismi alabilir.
print webbrowser.get()
<webbrowser.BackgroundBrowser object at 0xb727ea4c>
Kaynakça

0 yorum :

Yorum Gönderme